Doneren?

Geld?

Wil je ons financieel ondersteunen? Zodat we kunnen blijven betalen voor de koffie, thee, de reparatie van de naaimachines, hosting van de website, etc?

Donaties zijn heel erg welkom op rekening nummer NL80 INGB 0007 8376 35 tnv Stichting nieuwe jurk.